Sexuell disciplinering under medeltiden

2010/08/28 § Lämna en kommentar

Kyrkans försök till disciplinering av de breda folklagren under medeltiden kunde yttra sig i de mest absurda former. Fokus kommer framgent att ligga på de mest intima delarna av mänsklig samvaro, nämligen kärlek och sex. Vi ska härnäst visa hur kyrkan ingrep i individers privatliv i syfte att garantera ett fromt liv.

 I och med att äktenskapet räknas till ett av de heliga sakramenten skulle detta regleras av den tidiga kyrkan. Vilka som gifte sig med varandra skulle kontrolleras nogsamt. Släktskap räknades i fler led än idag då även andligt släktskap såsom gudfar räknades till det förbjudna. Att reglera äktenskapet var minst sagt en långsam process. Hos folket i stort levde länge föreställningen att äktenskapet var en privatekonomisk fråga som inte direkt hade något att göra med kanonisk rätt, varför kusingifte inte var ovanligt trotts allt.

 Allt eftersom medeltiden fortgick sökte kyrkan ta ett allt fastare grepp om äktenskapet, en del i denna strävan var att kontrollera vilka sexuella övningar såväl allmogen som feodaladeln praktiserade. I penitentialer, handböcker för botgöring, redogörs tydligt vad som ansågs onaturligt. I dessa skilde man mellan otukt, fornicatio, äktenskapsbrott, adulterium och incest.

 Även om det idag faller sig fullt rimligt att kyrkan fördömde sexuella relationer mellan släktingar kan de förbud mot vissa sexuella ställningar som förekom te sig mer främmande:

 ”Att ta sin hustru bakifrån – på hundars vis – de retro more canino, åsamkade från tio till fyrtio dagars botgöring, och riktigt illa var det med analt samlag, samt coitus interruptus – 4 – 10 – års bot eller oralt, 3 – 4 års bot.”

 I den från 1000-talet tyska Poenitentiale Ecclesiarum Germanie framkommer även andra tidstypiska förbud. Användandet av kärleksdrycker var uttryckligen förbjudet. I nämnda botgöringsbok beskrivs det att somliga kvinnor brukade föra in levande fiskar i underlivet för att därefter steka dem och servera. Detta förfarande ska ha kostat två års botgöring. Därutöver var samtliga typer av sexhjälpmedel strängeligen otillåtliga liksom homosexualitet och Adulterium, otrohet.

 Vidare reglerades även när barnalstrande aktiviteter fick äga rum under året hårt, i vart fall på pappret. Under de heliga dagarna var allt samliv mellan gifta makar förbjudet. Söndagen var självfallet helig, men även de fyrtio fastedagar som föregår påsken samt åtta dagar efter pingst var all barnalstrande aktivitet förbjuden. Till dessa dagar kom även en rad helgondagar som skulle aktas vilket medförde att ungefär tvåhundratjugo dagar om året var alla sexuella aktiviteter förbjudna.

Kyrkan var, trotts sina ihärdiga försök, föga framgångsrik i sina fostringsförsök. In på 1200-talet krävde man ännu inte att präster levde i celibat, det gick helt enkelt inte hindra landsortspräster från att hålla sig med frillor. Bland det världsliga frälset var de ekonomiska faktorerna allt för viktiga att ta hänsyn till för att man skulle tveka inför ett kusingifte. Till de ekonomiska faktorerna kom även den feodala samhällsstrukturen. Då staten ännu inte existerade i modern mening var släktrelationer avgörande för den egna säkerheten, vilket medförde att man tog relativt lätt på kyrkans regelverk för en avsevärd tid framöver.

Vi vet att inom feodalfrälset föddes åtskilliga bastarder som, om de erkändes vill säga, skulle få en försörjning i vuxen ålder. Att stycka upp fadersarvet var på tiden otänkbart varför horder av dessa fattiga riddarsöner drev omkring. Somliga kunde få tjänst hos en släkting, att sända dem i kloster var annars en lämplig lösning. Vissa oäktingar kom dock att klättra högt på samhällstegen, Vilhelm erövraren kallades före år 1066 för det minde smickrande Vilhelm bastarden. Trots initiala motgångar för kyrkan gav man inte upp, folket skulle fostras och Gudsriket skulle skapas på jorden.

Annonser

Taggad: , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Sexuell disciplinering under medeltidenLuriks Anakronismer.

Meta

%d bloggare gillar detta: