Svampar och trollpackor; Sovjetunionens abortkultur

2011/03/17 § Lämna en kommentar

Under den långa Sovjeteran (1917-1991) utgjorde abort undantagslöst det dominerande preventivmedlet bland sovjetiska kvinnor. Detta ter sig så mycket mer märkligt då Stalin, som i regel förkastade allt vi numera anser vara hygieniskt nödtorft som inslag av borgerlig feminism, i princip förbjöd abort 1944-1955 om inte ytterst prekära omständigheter förelog.

Omfattningen av aborten som kontraseptiskt medel för att förebygga barnalstrande ska inte underskattas. Det har exempelvis beräknats att en sovjetisk kvinna uppvuxen under kriget eller decenniet som följde i genomsnitt genomgick 12-14 aborter under sin livstid. Och att en kvinna genomgick så mycket som 30 aborter torde inte ha utgjort ett unikum. Denna veritabla abortkultur hade sina centrum i det asiatiska Ryssland, samt i storstäderna, medan siffrorna i de mer religöst och konservativt präglade samhällena i Kaukasien och Centralasien var betydligt mer blygsamma. I de ryska storstäderna gick det i runda slänga 250 aborter per 100 födslar under perioden 1960-1990 (även om det knapphänta empiriska underlag som existerar är minst sagt bristfälligt).

Innebär detta fascinerande faktum att sovjetiska kvinnor i gemen fann det mer stimulerande än andra att posera sina sköten inför en underbetald läkares föraktfulla blickar, och samtidigt låta dem bli genomborrade av allehanda gravt inadekvata medicinska instrument? Naturligtvis var så inte fallet. I själva verket var den horribla abortstatistiken intimt sammanvävd med den patriarkalt organiserade planekonomin som systematiskt underordnade kvinnors konsumtionsbehov. Detta innebar att de preventivmedel som fanns att tillgå såsom kondomer, spiraler och dylikt, om de existerade överhuvudtaget, var av undermålig kvalitet.

Aborten blev den enda tillgängliga utvägen ur detta dilemma. Tillgången till allmän och institutionaliserad abort, även efter 1955, var dock en restriktiv, byråkratisk och fördomsfull procedur som få kvinnor hade tid och kraft att genomlida. Resultatet blev att sovjetiska kvinnor blev fabulöst innovativa vad gäller att undvika havandeskap, även om många av de ”mirakelkurer” som ordinerades var allt annat än effektiva, utan tvärtom rent av hälsovådliga.

På den av obskurantism präglade ryska landsbygden utgjorde en av favoritmetoderna för att undvika abort att preparera vulvan med någon form av skogsvamp (som ett ekonomiskt förmånligt alternativ till den i princip obefintliga spiralen). Detta skulle företrädelsevis vara någon form av giftsvamp då man i allmänhet förmodade att giftet innehade spermiedödande förmågor. Vetskapen om att dessa gifter, om än naturliga, vanligtvis eroderade slidväggarna och i värsta fall kunde leda till att kvinnan blev oförmögen att skaffa barn var långt ifrån utbredd.

Mer vanligt förekommande var att söka upp någon av de många självutnämnda ”trollpackorna” ute på landsbygden som fann konsten att med allehanda ljusskygga medel och metoder utföra aborter oerhört inkomstgivande. Dessa kvinnliga charlataner besatt i regel ingen som helst medicinsk kunskap och led fullständig renons på allt vad skrupler heter. Deras potenta brygder och dekokter som påstods besitta kraften att tillintetgöra fostret var ofta direkt livsfarliga och operationerna slutade inte sällan med att den uppskärrade patienten avled. Inte konstigt då att de sovjetiska myndigheterna under flera decennier genomdrev en skoningslös men fåfäng kamp mot dessa ”trollpackor” och den utbredda abortkulturen på landsbygden.

Även om abortstatistiken anses vara mindre alarmerande i det post-sovjetiska Ryssland av idag bör det framhållas att i genomsnitt 70 graviditeter av 100 fortfarande slutar i abort.

Lurik rekommenderar: Helena Goscilo. Dehexing Sex: Russian womanhood during and after glasnost. University of Michigan Press (1996) 1999.

Sovjetisk propagandaaffish från 1925 som varnar för utförandet av aborter utanför statens hägn

Annonser

Taggad: , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Svampar och trollpackor; Sovjetunionens abortkulturLuriks Anakronismer.

Meta

%d bloggare gillar detta: