Fattigdomsbekämpning á la Gandhi; Vinoba Bhave och Bhoodanrörelsens misslyckande

2011/07/20 § Lämna en kommentar

Mohandas Gandhi må ha spelat en instrumental roll i Indiens frigörelse från Storbritannien, men hans förkärlek för transcental spiritualism och förakt för institutionaliserad politisk verksamhet alienerade flera av dennes anhängare när självständigheten väl var vunnen. Indiens första premiärminister och tillika Gandhis trogna vapendragare, Jawaharlal Nehru, beskrev öppenhjärtigt sin tvehågsna inställning till Gandhis budskap på följande vis:  

”For him, those who wished to serve the masses should not concern themselves so much with raising the standard of living as with lowering themselves, leveling themselves, so to speak, with the masses and mixing with them on an equal footing. That, for him, was true democracy. [. . .] For every modern democrat, socialist, and even capitalist: it would mean returning to an outdated spirit of paternalism, which was unwittingly reactionary”.

En som dock inte väjde för att försöka omsätta Gandhis spiritualism och idéer om social nivellering i praktiken, utan att för den skull hänge sig åt förkastlig politisk formalism, var Vinoba Bhave. Bhave hade arbetat nära Gandhi i över 30 år men var, om möjligt, än mer asketisk än lärofadern själv.  

I sin ungdoms glans studerade den unge Vinoba Bhave, som var av fin familj, matematik och betraktades som något av ett akademiskt stjärnskott. Under påverkan av traditionell hinduisk filosofi och mystik lät emellertid Bhave ceremoniellt bränna alla sina diplom, certifikat och hedersbetygelser år 1916. Samma år erhöll han för första gången audiens hos Mohandas Gandhi och kom därefter att följa Mahatman slaviskt fram till dennes död 1948.

Som renlärig epigon skapade Vinoba Bhave år 1951 rörelsen Bhoodan, vars historiska mission skulle bli att, i enlighet med Gandhis anvisningar, överse omdistribueringen av jord till Indiens horder av utfattiga bönder. Detta skulle naturligtvis ske utanför den etablerade politikens formaliserade ramverk. Till mål hade Bhoodanrörelsen att med fredliga medel och med solidariteten som paroll söka övertyga Indiens välbärgade jordägare att frivilligt avyttra delar av sina ägor till det markhungrande jordbruksproletariatet. Vinoba Bhave hade nämligen kommit fram till att 62 miljoner tunnland jordbruksmark skulle vara tillräckligt för att Indiens miljontals utfattiga bönder skulle kunna tjäna ett drägligt uppehälle.

Under tretton års tid (1951-1964) vandrade den åldrande Vinoba Bhave runt på den Indiska landsbygden och försökte övertala de rika jordägarna om att avge sina mindre lyckligt lottade medmänniskor en allmosa i form av jordbruksmark. Vedermödorna detta uppdrag medförde lindrades bara av att Vinoba Bhave, i enlighet med Gandhis föreskrifter, emellanåt avbröt sin vandring med att spinna bomull.

Den form av ekonomisk omfördelning byggd på frivillighet som Bhoodanrörelsen förespråkade vann dock långtifrån alla godsägares gunst och tillgivenhet, och i kvantitativa termer räknat misslyckades Vinoba Bhave i sitt värv. Totalt sett lyckades Bhoodanrörelsen omdistribuera dryga 5 miljoner tunnland jordbruksmark till förmån de uthungrade indiska bönderna, men detta var långt ifrån de 62 miljoner som dess grundare och galjonsfigur satt som mål för rörelsen. Under 1970-talet började Bhoodanrörelsens så sakteliga att disintegrera för att sedermera upplösas.   

1982 tog Vinoba Bhave sig själv av daga genom att svälta sig till döds. Indiens premiärminister, Indira Gandhi, som vid tillfället befann sig i Moskva för att närvara vid Leonid Brezjnevs begravning tog, vid budskapet om ”profetens” död, första bästa plan hem till Indien för att ta plats bland de närmast sörjande.  

Lurik rekommenderar: Fernand Braudel. A History of Civlizations. Penguin Books 1993 (1963) 

Vonoba Bhave på sin ålders höst

Taggad: , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Fattigdomsbekämpning á la Gandhi; Vinoba Bhave och Bhoodanrörelsens misslyckandeLuriks Anakronismer.

Meta

%d bloggare gillar detta: