Swedish Blondes; President Eisenhower och uppkomsten av den svenska synden

2011/08/04 § Lämna en kommentar

Den svenska välfärdsmodellen och dess sociala ingenjörskonst rönte omfattande internationell uppmärksamhet under 1950- och 60-talet då de svenska landvinningarna imponerande i en omvärld som fortfarande kämpade med att ta sig upp ur krigstidens moras. Den svenska modellen prövades så småningom med blandad framgång i så vitt skilda länder som Österrike och Nicaragua.

Det Kalla Kriget kastade dock långa skuggor över det svenska välfärdsexperimentet och långt ifrån alla såg med blida ögon på uppstickarnationen i norr som egenhändigt utmanade dikotomin planekonomi – marknadsekonomi. En av de många belackare som ansåg amalgameringen av socialism med marknadsekonomi direkt förkastlig var USA:s president Dwight Eisenhower (1953-1961). Denna såg som sitt uppdrag att freda den ”fria” kapitalistiska världen från den sorts av ”blandekonomiska” experiment med tydliga socialistiska undertoner som Sverige gick i bräschen för.

Vad som retade gallfeber på den konservativa juntan i Washington, och som med tiden skulle utgöra den ideologiska hörnstenen i den amerikanska propagandan mot den svenska välfärdsmodellen var sedlighetsförfallet denna föreföll ha givit upphov till. Följande lakoniska och närmst prosaiska rader myntades exempelvis av den amerikanska Sverigekorrespondenten Elizabeth Cowely i mitten av 1950-talet: ”It is a bleak, beautiful, cold, clean country where romance comes wrapped in plastic and love is checked by social workers and surgeons.”

Eisenhowers regering förfasades över denna frivola och mekaniska syn på sexualiteten som man menade att den ”kvasisovjetiska” sociala ingenjörskonst som tillämpades i Sverige ska ha frambringat. Således satte man likhetstecken mellan det svenska socialistiska välfärdsamhället och otyglad sexuell omoral. Detta blev sedermera också det budskap som Washington sökte hamra in över världen i över ett decennium i syfte att undergräva den svenska modellen.

Det är förvisso sant att Ingemar Bergman med flera redan hade gjort mycket för att sprida myten om ”den svenska synden”, men det var president Eisenhower och dennes entourage som med sitt väldiga propagandamaskineri i ryggen förankrade denna föreställning på djupet i utlandet.

Långt ifrån alla uppmärksammade givetvis detta. Men i det av fascism genomsyrade samhällena i Sydeuropa (undantaget Italien), som i mångt och mycket utgjorde USA:s trofasta satellitstater, upprepades Eisenhowers budskap om det svenska sedlighetsförfallet gång efter annan.

Det fanns givetvis politiska orsaker bakom den sydeuropeiska fördömelsen av det svenska sedlighetsförfallet. Dels var det fascistiska ledargarnityret allergiskt mot allt som luktade socialism och social nivellering, och dels härskade samma bigotta och sexualfientliga moralism som i USA. I Francos Spanien, för att ta ett tydligt men ingalunda enskilt exempel, var det strängeligen förbjudet för såväl kvinnor som män att ta sig ett svalkande dopp utan att först skyla överkroppen.

Det amerikanska utbasunerandet av den ”svenska synden” under 1960-talet, kraftigt påhejad av fascismens förgrundsfigurer i Sydeuropa, hade gott och väl hunnit slå rot när horderna av svenska solturister började invadera Sydeuropas kuster under 1970-talet. Med bilderna av svensk frivolitet färskt i minnet fick mången spanjor och portugis sina fördomar besannade då unga svenska flickor – ve och fasa – la sig till med att sola topless.

Den ofrånkomliga konfrontationen mellan bigott sydeuropeisk sexualmoral och ”svensk synd” gav inom kort upphov till ett begrepp som trängde in på djupet i den sydeuropeiska föreställningsvärlden om Sverige: ”the Swedish Blonde”. Visserligen hade begreppet som sådant existerat tidigare, inte minst i USA, men upplevdes då inte som odelat nedsättande och sexualfixerat. Från och med 1970-talet blev dock begreppet synonymt med den utsvävande och lasciva svensk(an) som helt saknade spärrar på sexualitetens räjong. President Eisenhowers bemödanden hade således slutligen burit frukt.

Lurik rekommenderar: Lena Lennerhed. Frihet att njuta: Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. Norstedts 1994.

Swedish Blondes i modern tappning

Annonser

Var befinner jag mig?

Du tittar för närvarande i arkivet för augusti, 2011Luriks Anakronismer.