”Att fotboll är olämpligt för kvinnor behöver väl knappast nämnas”

2011/11/06 § Lämna en kommentar

Rubriken är ett citat fällt av professorn i medicin, Erik Hohwü Christensen, i Boken om kvinnan, utgiven år 1954. Denna läkarbok tar upp det mesta som rör kvinnors sjukdomar och anatomi men innehåller också ett kapitel om idrottens inverkan på kvinnokroppen. I detta kapitel söker Christensen diskutera vilka idrotter och fysiska aktiviteter som var lämpliga för kvinnor (eller ”kvinnoorganismen” som han genomgående benämnde kvinnor) att utöva med hänseende till anatomi och psykisk hälsa.

Inledningsvis hänvisade Christensen till en kollega som han ansåg förde ett alltför självklart resonemang när denne konstaterade att ”den som arbetar för att göra kvinnan på bästa sätt skickad till mor, arbetar för att höja och utveckla mänskligheten”. Detta citat präglar resten av framställningen, kvinnors plats i samhället var rollen som ”den goda modern”, all form av idrottsutövning var kopplad till detta grundantagande.

Christensen menade att ur estetisk synpunkt var den maskuliniserade (vältränade) ”kvinnotypen” mindre tilltalande, dock påstod han att denna abnorma typ av kvinna inte alltid var ett resultat av träning. Inte sällan, hävdade han, var kvinnliga rekordhållares könlösa och maskulina utseende resultatet av ”en onormal funktion av könskörtlarna som leder till att dessa kvinnor inte utvecklas till fullödiga individer.”

De idrotter som ansågs lämpliga för kvinnor var bland annat simning, ridning och diverse rytmiska övningar samt lekar såsom ”långboll” i vilken tävlingsmomentet och skaderisken var reducerad till ett minimum. Simning ansågs bra ur ett hygieniskt perspektiv, emellertid ansåg man att det var högst olämpligt för kvinnor att tävla i grenen eftersom tävlingar leder till press att förbättra sig och en dylik upplevelse kunde vara högst skadlig för kvinnor då deras svaga psyke inte klarade att hantera detta.

Även orientering kunde – om det utövades rätt – vara lämpligt för kvinnor. Om dessa prompt var tvungna att ge sig ut i skog och mark med karta och kompass skulle man lägga en bana som inte översteg en kilometer och som saknade höjdskillnader. Vidare skulle man placera kontrollerna med mycket kort avstånd från varandra vilket hade som syfte att tvinga utövaren att ofta stanna upp och kontrollera kartan och därmed få välbehövlig vila.

Slutligen slog Christensen fast att skolan måste skaffa sig en större förståelse för tonårsflickor och i högre grad undanta dessa från den obligatoriska skolgymnastiken: ”då det fastslagits, i flertalet undersökningar, att regelbundet idrottande leder till svårare menstruationsbesvär.”

Lurik rekomenderar: S.A. Gammeltoft (red). Boken om kvinnan. Örnkrona. 1954.

Lämplig idrottsutövning för kvinnor, bilden är tagen 1960.


Annonser

Taggad: , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande ”Att fotboll är olämpligt för kvinnor behöver väl knappast nämnas”Luriks Anakronismer.

Meta

%d bloggare gillar detta: