Från myterist till conquistador; Vasco Nunez de Balboa och upptäckten av Sydhavet

2011/08/28 § Lämna en kommentar

Vasco Nunez de Balboa föddes 1475 i Spanien som den tredje av inalles fyra pojkar i en välbärgad spansk adelsfamilj. Trots familjens relativa rikedom var pojkens lott ingalunda avundsvärd. Gängse regler föreskrev nämligen att den äldsta sonen i varje familj skulle ärva merparten av familjens samlade tillgångar.

Som så många andra unga adelsmän som växte upp i upptäckternas sekel bestämde sig den äregirige och äventyrslystne de Balboa på ett tidigt stadium att söka sin lycka i den Nya Världen. Av denna anledning tog han värvning på ett av de skepp under Rodrigo de Basidas befäl som år 1501 utforskade Panama och de kuster i södra Centralamerika som ännu inte bevistats av den legendariska Chrisoffer Columbus.

Som tack för sina insatser i denna lyckosamma expedition erhöll Vasco Nunez de Balboa ett stycke land på Kuba och tjugo indianska slavar. Nu framgick det emellertid snart att de Balboa saknade sinne för ekonomiska realiteter och inom kort hade han ådragit sig avsevärda skulder. Han försökte därför fly skuldfällan och tristessen som svinfarmare genom att mönstra på första bästa fartyg som avlöpte mot Sydamerika, men hans missunnsamma borgenärer lade resolut fingrarna emellan.

I ren desperation gömde sig därför de Balboa tillsammans med sin trogna följeslagare, hunden Leoncico, i en tunna på ett av de skepp som anfördes av Martin Fernandez de Enciso, vars syfte var att överta kommandot över en koloni belägen i nuvarande Colombia. Vår protagonists vådliga tillflyktsort upptäcktes snart men den unga ädlingen togs ändock till nåder av skeppets kapten eftersom de Balboa besatt ingående kunskap om den oländiga regionen ifråga.

Väl framme i Colombia möttes de Encisos kolonisatörer av en bedrövlig syn: kolonin San Sebastian hade tillintetgjorts av martialiska indianer och de få överlevande rände runt i de omliggande djunglerna som vettvilliga galningar, desperata att få tag på någonting ät- och drickbart. På de Balboas inrådan flyttades kolonin från dess ogästvänliga utgångspunkt västerut, till våra dagars Panama. Resultatet av de spanska kolonisatörernas vedermödor blev den diminutiva men praktfulla kolonin Santa Maria de la Antigua del Darien: Spaniens första koloni på Centralamerikas fastland.

Inom kort tröttnade kolonisatörerna på den grälsjuka och penninggiriga de Enciso som medelst laga medel sökte försäkra sig om att allt guld som påträffades i den omgärdande regionen tillföll honom. Genom ett myteri befriades de Enciso från sina åtaganden och tvingades återvända till Kuba medan de Balboa övertog dennes befogenheter.

Under de följande åren ägnade de Balboa och dennes guldtörstande conquistadorer sig åt att kväsa indianska uppror och åt att finkamma de tropiska omgivningarna på all ädelmetall. Hans i särklass största bedrift bestod i att år 1513 tillsammans med en handfull förtrogna bli den första att beskåda Stilla Havet; vilket togs i spanskt anspråk under namnet ”Sydhavet”.

De Balboas stjärna skulle dock komma att dala år 1518 efter att han utsett den maktsjuke Pedro Arias Avila som sin efterträdare som guvernör i den lilla kolonin. Avila, som också var de Balboas svärfar, var oerhört avundsjuk och såg med aversion på företrädarens auktoritet och renommé. Efter att en intet ont anande de Balboa var på hemväg från en alltigenom lyckad expedition fängslades han på Avilas order av ingen mindre än den barske karriäristen Francisco Pizarro (1478-1541); Inkarikets framtida erövrare. Efter en hafsig skenrättegång avrättades Vasco Nunez de Balboa i januari 1519. Tyvärr var inte bilans egg tillräcklig skarp så offret överlevde det första hugget, och totalt tog det bödeln tre kraftfulla svingar för att sära de Balboas huvud från resten av hans sargade kropp.

I den spanska och latinamerikanska historien hyllas numera Vasco Nunez de Balboa som en av de mest beundransvärda och inflytelserika conquistadorerna under det långa och ärofulla 1500-talet. I Panama har man till och med gått så långt att man uppkallat landets valuta efter honom. Sålunda är Panamas motsvarighet till kronan kallad Balboa.

Vasco Nunez de Balboa och hans conquistadorer tar högtidligt Stilla Havet i spansk besittning år 1513.

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande bland inlägg taggade 1500-taletLuriks Anakronismer.