Saddam Hussein som byggherre och reinkarnationen av Nebuchadnezzar II

2011/05/22 § Lämna en kommentar

Att Saddam Hussein (1937 – 2006) under hela sin regeringstidsåg sig själv som Iraks  legitima ledare är nog obestridbart.  Inte ens då snaran placerades runt dennes hals och han stirrade döden i vitögat föreföll diktatorn i en av Mellanösterns mest repressiva diktaturer ha reflekterat över sina presumtiva försyndelser.

Faktum är att Hussein hade blivit dömd till döden en gång tidigare. 1959 deltog han i Baathpartiets (Arabiska socialistiska återfödelsepartiet) mordförsök på dåvarande premiärminister Qasim, varför han dömdes till döden men lyckades fly till Egypten. När Hussein väl återkom och erhöll presidentmakten påbörjades uppbyggnaden av en personkult av stalinistiska mått.

Inspirationen till personkulten och den hybris som tycks ha präglat hans person förefaller ha sprungit ur att han såg sig själv som något av en reinkarnation av den babyloniske kungen Nebuchadnezzar II (kung 604 – 562 f.Kr), som är mest känd för sina pompösa byggnadsprojekt såsom Marduktemplet och Babels torn. Precis som Hussein senare skulle ha, hade Nebuchadnezzar ett  horn i sidan till Israel. Han intog Jerusalem 597 f. Kr och förde bort befolkningen till den s.k. ”babyloniska fångenskapen”.

Hussein såg med beundran på den forntida supermakten med dess berömde härskare och 1982 påbörjade han det grandiosa projektet med att återuppbygga Babylon med den gamla kungens palats, fast nu till sin egen ära. Till världens samlade arkeologers stora förskräckelse restes palatset ovanpå forntida lämningar och byggnaden i sig själv är mer en romantisk dröm om Babylon än en återspegling av Nebuchadnezzars palats. I grunden återfinns tegel med inskriptioner som hyllar den babyloniska härskaren, rakt ovanpå dessa lät man lägga tegel med inskriptionen: ”I eran av Saddam Hussein, Iraks beskyddare som återuppbyggde civilisationen samt Babylon”.

Även andra Babyloninspirerade byggnader restes. I närheten av det nyligen resta palatset lät han bygga ytterligare ett palats, den här gången i form av en ziggurat (forntida trappstegsformad pyramid som troligen användes som observatorium och tempel) med en behaglig utsikt över Eufrat. Till detta kom självfallet en enorm trädgårdsanläggning, vilket man får anta var nödvändigt, inte minst med tanke på att Babylon under Nebuchadnezzar var omtalat för sina hängande trädgårdar.

Det råder inget tvivel om att dessa storsvulstiga projekt tärde hårt på den irakiska statskassan. Samtidigt som projekten pågick utkämpade dessutom armén ett anfallskrig mot Iran (Irak – Iran kriget 1980 – 1988). Befolkningen svalt och genomled det ena umbärandet efter det andra men återuppbyggnaden av Babylon fortsatte. Symptomatiskt för Saddam Husseins styre började teglet i hans palats att spricka efter bara tio år. Nebuchadnezzars tegel håller dock ännu.

Saddam Husseins babyloniska palats

Annonser

Var befinner jag mig?

Du bläddrar för närvarande bland inlägg taggade Saddam HusseinLuriks Anakronismer.